ontwikkeling van kinderen
 

 

 

Waarom Spelen Moet!

en de relatie tussen motoriek
en cognitieve vaardigheden


Kinderen met een goede motoriek hebben meer kans dat hun cognitieve vaardigheden ook goed ontwikkeld zijn. Ze hebben dus een grotere kans dat ze geen leerproblemen ontwikkelen. 

T
egenwoordig heeft bij de ontwikkeling van een kind de relatie tussen beweging en gezondheid grote aandacht. Dat er zeker ook een relatie is tussen een goede motoriek, cognitieve vaardigheden en voorkomen en/of verminderen van leerproblemen is veel minder bekend.

De relatie tussen motoriek en cognitieve vaardigheden was in het verleden bekend maar de hedendaagse opvatting dat je alleen met je hoofd leert, heeft deze kennis naar de achtergrond verdrongen.

Wilt u meer weten over hoe je kinderen in het dagelijks leven kunt leren HOE ze moeten leren ga dan naar onze website www.zoleerjekinderenleren.nl 

 

 

 

 Twitter Facebook


 

 

 

 

 

Tweeten