ontwikkeling van kinderen
 

BELANGRIJK!

Ontwikkeling Van Leervermogen Heeft De Toekomst!

Ga naar
 www.beterlerendoorspelen.nl

 

 

Waarom Spelen Moet!

en de relatie tussen motoriek
en cognitieve vaardigheden


Spelen MoetKinderen met een goede motoriek hebben meer kans dat hun cognitieve vaardigheden ook goed ontwikkeld zijn. Ze hebben dus een grotere kans dat ze geen leerproblemen ontwikkelen. 

T
egenwoordig heeft bij de ontwikkeling van een kind de relatie tussen beweging en gezondheid grote aandacht. Dat er zeker ook een relatie is tussen een goede motoriek, cognitieve vaardigheden en voorkomen en/of verminderen van leerproblemen is veel minder bekend.

De relatie tussen motoriek en cognitieve vaardigheden was in het verleden bekend maar de hedendaagse opvatting dat je alleen met je hoofd leert, heeft deze kennis naar de achtergrond verdrongen.

Om deze relatie opnieuw onder de aandacht te krijgen hebben wij medio 2007 prof.dr. Anna Bosman benaderd. Naar aanleiding van onze gesprekken hebben wij in het schooljaar 2007-2008 samen met de Radboud Universiteit Nijmegen wetenschappelijk onderzoek gedaan bij 37 kinderen uit groep 3 van de basisschool. Bij deze kinderen is o.a. een relatie tussen motoriek (balvaardigheid, handvaardigheid), cognitieve vaardigheden (lezen, spellen) en evenwicht en concentratie gevonden.

Naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek en een nieuwe wetenschappelijke bevinding heeft ons wetenschappelijk onderzoek met de Radboud Universiteit in het schooljaar 2010-2011 een vervolg gekregen.

Lees meer over motoriek en cognitieve vaardigheden

 

 

 

 

 

Tweeten